Home De natuur Het weer Klimaatverandering Energie Scholen Registreer Log in

Natuurwaarnemingen > Wanneer zag je de eerste boerenzwaluw? (in 2019)

Afbeelding eerste_boerenzwaluw De tijd dat op elke boerderij tientallen nesten van boerenzwaluwen te vinden waren is al lang voorbij. Door invoering van moderne landbouwtechnieken en de industrialisering van de veeteeltsector vindt deze soort steeds minder en minder geschikte nestgelegenheden. Niet alleen bij ons liggen de problemen van de achteruitgang van deze soort, ook in de overwinteringsgebieden en door de uitbreiding van de Sahara komt deze soort meer en meer onder druk te staan.

Boerenzwaluwen hebben een lange gevorkte staart en een rode keel. Hun rug is blauwzwart en ze hebben een roomkleurige buik. Het liefst wonen ze in oude boerderijen, waar de mestvaalt nog buiten ligt en de staldeuren nog open staan. Hier vliegen een hele hoop brom- en stalvliegen rond als smakelijke hapjes voor de hongerige jongen. Boerenzwaluwen leggen 4-5 eieren. Meestal hebben ze twee broedsels. Ze zijn ze dus erg gevoelig voor een afname van insecten door oa. pesticidengebruik.

Ter info : Ook hier kan je helpen met onderzoek naar voorjaarsfenologie van vogels (een project van Natuurpunt).
Ter info : Eerste waarnemingen van deze vier vogels (boerenzwaluw, gierzwaluw, koekoek, ooievaar) kan je ook melden via de 'Springalive' website van onze Europese koepelorganisatie BirdLife. Jouw waarneming komt dan op een Europese kaart terecht.

Kies een ander jaartal:

(Voor 2019 werden reeds 1 waarnemingen ingevoerd.)


Waarnemingen doorheen het jaar (in 2019)

2019-04-04 : eerste waarneming
2019-04-04 : laatste waarneming


Waarnemingen 2007

Waarnemingen 2008

Waarnemingen 2009

Waarnemingen 2010
Categorie 1: tussen 01/04 en 07/04 - eerste waarneming (omcirkeld) - laatste waarneming (omcirkeld)