Home De natuur Het weer Klimaatverandering Energie Scholen Registreer Log in

Energie

Energie: minder en anders

Dat we minder broeikasgassen moeten uitstoten, daarover is iedereen het wel eens. Nu begint het ook duidelijk te worden dat we de uitstoot de komende jaren niet zomaar een beetje moeten terugdringen, maar dat we zo snel mogelijk moeten evolueren naar een 'koolstofvrije' samenleving. Met andere woorden: over enkele decennia zullen we in onze behoeftes moeten voorzien zonder 1 gram CO2 uit te stoten.

Lees hier waarom dat zo is.

Dat kan misschien onhaalbaar klinken, maar talrijke studies en rapporten tonen aan dat het kan!

Energie sparen

Ten eerste hebben we een gigantisch besparingspotentieel. Onze huizen lekken langs alle kanten, we verlichten de hemel, we rijden auto alsof we geen benen hebben... Low Impact Man toonde op een fantastische manier aan dat leuk, gezond en ontspannen leven niet persé veel CO2 moet kosten.

Lees hier enkele besparingstips

In onze educatieve pakketten en op www.energiesparen.be vind je nog meer tips.

Hernieuwbare energie

Ten tweede zijn er ook steeds meer marktrijpe technieken en methodes om onze CO2-uitstoot drastisch te reduceren. Denken we maar aan windmolens, warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen... bij. Ook jij kan helpen om die technologieën een duw in de rug te geven. Ben jij al overgeschakeld op groene stroom? Heb jij al zonnepanelen? Om het voorbeeld te stellen moeten we het al lang niet meer doen. Klimaatneutraliteit wordt 'big business', en daar kan jij maar beter bij zijn.

Zie ook het dossier energie van Natuurpunt.

Op de scholenwebsite vind je ook een achtergronddocument met antwoorden over vaak gestelde vragen over zonnepanelen.